Oppdrag

Kvitno Kraft

Oppdragsgiver: Spilde Entrepenør AS

Kvitno Kraft opparbeiding av kraftverk på 28 GWH.

Opparbeiding av grøfter og tunnel.

Underentrepenør for Spilde Entrepenør AS.

Prosjektinfo
Oppstart:
01.12.2013
Ferdigstilt:
Ikkje ferdigstilt

Ny Vannforsyning Hjeltnes VGS

Oppdragsgiver: Hordaland Fylkeskommune

Opparbeiding av 150 meter pe 160mm hovedvannledning, 3 nye vannkummer i betong og 1 ny brannhydrant

Prosjektinfo
Oppstart:
01.12.2013
Ferdigstilt:
10.01.2014

Avløps annlegg Lussand

Oppdragsgiver: Ole Didrik Lærum

Opparbeiding av nytt avløpsanlegg med utseppsledning.

1 stk 4 m3 ny sptiktank for hytte, 100 meter pre isolert avløpsledning og 130 meter utsleppsledning i sjø  

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:

Vegutbedring Tveito

Oppdragsgiver: Granvin Herad

Punkt utbedring av Kommunal veg til Tveito.

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:

Masseleveranse Vassbak & Stol

Oppdragsgiver: Vassbak & Stol

Leveranse av 29 000 tonn fyllmasse/sprengstein, 20 000 tonn knust 20-120 og 1200 m2 murstein.

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:

Skogsbilveg Stoksel

Oppdragsgiver: Skogsbilveglaget Stoksel

Oppgradering og utviding av 1600 meter eksisterende veg til Kl 4, og bygging av 1600 meter ny skogsbilveg kl 5.

opparbeiding av 2 stk Riggplass/vinsjeplass for statnett 

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:

Hagemur på Havås

Oppdragsgiver: Arne Jørgen Havås

Natursteinsmur med stein frå "Såkvitnehagane"

Prosjektinfo
Oppstart:
11.06.2013
Ferdigstilt:

Nye Folkedal kraftverk

Oppdragsgiver: Spilde AS

Underentrepenør for Spilde AS. Byggherre: Hardanger Energi. Bygging av ny kraftstasjon med fallhøgd på 365 meter. Sjakt på 330 meter. Tunell på 800 meter og røyr i tunell på 75.

Dyrking med overskuddsmassar frå tunell. Vårt arbeid inbefattar boring og sprenging av forskjæring og byggegrop for kraftstasjonen. Utkjøring av tunellmasser. Dyrkingsarbeid av ca 25 mål. Boring og sprenging av inntakt til ny damm,

Prosjektinfo
Oppstart:
September 2011
Ferdigstilt:
Under utføring

Heliplass/parkeringplass Heiane

Oppdragsgiver: Statnett

Opparbeiding av Parkeringsplass og Heliplass for statnett.

Boring,sprenging og opparbeiding av ca 2000 m2 Heliplass/Parkeringplass 

Prosjektinfo
Oppstart:
01.05.2012
Ferdigstilt:
01.06.2012

Knuseverk

Oppdragsgiver: Granvin Maskinstasjon

Granvin Maskinstasjon Utfører knusing for salg av pukk og grus, i eget regulert massedepo.

Me tar på oss større og mindre masse leveranser.

Ta kontakt for pris. 

Prosjektinfo
Oppstart:
2010
Ferdigstilt:

Naturstein Mur

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Naturstein Mur, oppført ved Sponheim i Ulvik

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:

Fjerning av stein Smedvika.

Oppdragsgiver: AF

Prosjektinfo
Oppstart:
01.10.11
Ferdigstilt:
30.11.11

Prøvedrift av Naturstein.

Oppdragsgiver: Granvin Maskinstasjon AS

Prosjektinfo
Oppstart:
2011
Ferdigstilt:

Omlegging straumforsyning Røynstrand.

Oppdragsgiver: Hardanger Energi.

Prosjektinfo
Oppstart:
2011
Ferdigstilt:
2011

VVa Folkedal

Oppdragsgiver: Granvin Herad

Prosjektinfo
Oppstart:
2011
Ferdigstilt:
2011

Vegomlegging på grunn av leir ras.

Oppdragsgiver: Granvin Herad

Prosjektinfo
Oppstart:
2011
Ferdigstilt:
2011

Vann og avløp på Byggefelt Fyksesund.

Oppdragsgiver: Privat.

Prosjektinfo
Oppstart:
2011
Ferdigstilt:
2011

Trafo nisje Djønno tunnelen.

Oppdragsgiver: AF

Prosjektinfo
Oppstart:
2011
Ferdigstilt:
2011

Knusing for Jondalstunnel

Oppdragsgiver: E.Opedal og sønner.

Prosjektinfo
Oppstart:
2011
Ferdigstilt:
2011

Ny avkjøring for Granvin Bruk.

Oppdragsgiver: Granvin Næringsbygg

Prosjektinfo
Oppstart:
November 2010
Ferdigstilt:
Desember 2010

Kabelgrøft nedre vassenden - Raai

Oppdragsgiver: Indre hardager kraftlag

Graving og opparbeiding kabelgrøft for straum og tlf.

 Grøft i tidligare jernbane ca 1500 meter.

Prosjektinfo
Oppstart:
15.09.10
Ferdigstilt:
15.11.10

Kabelgrøfter ØvreGranvin.

Oppdragsgiver: Indre hardanger kraftlag

Graving opparbeiding ferdige kabelgrøfter ca 900 meter.

1 stk boring under veg.

Prosjektinfo
Oppstart:
30.04.10
Ferdigstilt:
15.06.10

Opparbeiding av massedepo stein.

Oppdragsgiver: Granvin Maskinstasjon AS

Prosjektinfo
Oppstart:
10.05.10
Ferdigstilt:
Under utførelse.

Oppgradering komunal veg Åsane.

Oppdragsgiver: Granvin Herad

Masseuskifting og nytt berelag på komunal veg i Granvin.

Ca 5 km.

Prosjektinfo
Oppstart:
01.07.10
Ferdigstilt:
17.11.10

OV. Torsnes.

Oppdragsgiver: E.Opedal og sønner.

Overvanngrøft frå sjøen til nye jondalstunnel.

Graving, boring og sprenging av 600 meter grøft for 250mm O.V røyr og 6 stk. kummar.

Prosjektinfo
Oppstart:
21.01.2010
Ferdigstilt:
10.05.2010

Sjøledning Kollanes - Øvsthus

Oppdragsgiver: Granvin Herad

Underentrepenør for IMC Diving

Graving  av 250 meter grøfter for vannledning. Graving og montering 3 stk Vann kummar og 1 stk høgde basseng i GUP.

Prosjektinfo
Oppstart:
Oktober 2009
Ferdigstilt:
Desember 2009

RV 572 Ulvik-Holven

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Vegforbetring RV 572 for å ta imot trafikken i den perioden Vallaviktunnlen er stengt i samband med Hardangerbru proskjektet.

Oppabeiding av 19 nye større/mindre møteplassar på strekket Holven-Ulvik.

Boring, sprenging og massetransport av Ca 3500 fm3 fjell.

Prosjektinfo
Oppstart:
Mai 2009
Ferdigstilt:
Oktober 2009

Bjødnatun bustadfelt

Oppdragsgiver: Eidfjord kommune

Oppardbeiding byggefelt 12 tomter. 150 meter veg, vann og avløp.

Prosjektinfo
Oppstart:
November 2008
Ferdigstilt:
Mars 2009

Hagasundet byggefelt

Oppdragsgiver: Granvin Herad

Opparbeiding av 5 hustomter med veg, vann og avløp.

Prosjektinfo
Oppstart:
November 2008
Ferdigstilt:
Februar 2009

Riggområder Vallavik

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Opparbeide fleire områder og oppstillingsplassar for entrepenørar på Hardangerbrua

Prosjektinfo
Oppstart:
Desember 2008
Ferdigstilt:
Januar 2009

Lagerområde

Oppdragsgiver: Granvin Bruk

Opparbeiding av 7 mål lagerområde.

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:
2008

Utviding, Tysso Bru

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:
2008

Bulko Kraft

Oppdragsgiver: Bulko kraft AS

Prosjektinfo
Oppstart:
2007
Ferdigstilt:
2008

Skålheim kraft

Oppdragsgiver: Privat

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:
2007

VA Ålvik

Oppdragsgiver: Elkem

Prosjektinfo
Oppstart:
2006
Ferdigstilt:
2007

Vassbakken Bustadfelt.

Oppdragsgiver: Ullensvang herad

Opparbeiding byggefelt med Veg, VA og Straum til 8 tomter.

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:
2006

Utbetring kommunale vegar Ulvik

Oppdragsgiver: Ulvik herad

Prosjektinfo
Oppstart:
2005
Ferdigstilt:
2006

Knusing Simadalen

Oppdragsgiver: Sima sand

Prosjektinfo
Oppstart:
2005
Ferdigstilt:
2006

Vann og avløp Kvamskogen

Oppdragsgiver: Kvam herad

Graving og sprengning 1700 meter VA-grøfter, montering 1 stk pumpestasjon og opparbeiding 700 meter sykkel og gangveg.

Prosjektinfo
Oppstart:
2004
Ferdigstilt:
2005

Kabelgrøfter Berso

Oppdragsgiver: NCC

Opparbeiing av 2.4km høgspent kabelgrøfter fra nedre til øvre Berså.

Prosjektinfo
Oppstart:
Ferdigstilt:
2003

Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds